Ngày 19/12/2017 Trường tiểu học Nam Tuấn tập huấn Cổng thông tin điện tử trường học

Ngày 19/12/2017 Trường tiểu học Nam Tuấn tập huấn Cổng thông tin điện tử trường học

Ngày 19/12/2017 Trường tiểu học Nam Tuấn tập huấn Cổng thông tin điện tử trường học, với sự tham gia đầy đủ của CBQL và giáo viên trong trường


- Buổi tập huấn thành công tốt đẹp