Học bổng " Nâng bước em tới trường"

Hình ảnh Các chú bộ đội tặng học bổng cho học sinh